Llangollen Artists

 

131-a

A group of established, professional artists based in Llangollen. They use a range of media and techniques including drawing, film, installation, mixed media, painting, photography, print making, sculpture and textiles creating a diverse range of inspired work.

Grŵp o artistiaid proffesiynol profiadol sy’n gweithio yn Llangollen. 
Yn defnyddio ystod o gyfryngau a thechnegau gan gynnwys darlunio, ffilm, gosodiadau, cyfryngau cymysg, paentio, ffotograffiaeth, printiau, cerfluniau a thecstilau ac yn creu amrywiaeth eang o waith ysbrydoledig.

    

IMG_0003 (6)